بستن

درخواست افزودن قابلیت

چنانچه افزودن قابلیتی جدید تجربه استفاده از سرویس گزارش گیر سانترال آنلاین PBXCallreport را برای شما بهبود می بخشد ، خواهشمند است درخواست خود را به ما اعلام نمایید.

تا در اولین فرصت بررسی و پیاده سازی گردد.

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

آدرس ایمیل

عنوان

شرح قابلیت درخواستی