دانلود فایل راهنما ها، برنامه ها و دیگر فایل ها

آرشیو دریافت فایل ،تمام برنامه ها و فایل هایی را که شما برای بالا بردن و راه اندازی سایت خود نیاز دارید را شامل میشود .

 فایل ها

KX-TA824 USB Drivers
Updated On: 07/27/2012
اندازه فایل: 776 kB
KX-TA824 v3.001 PC Programming Console (Supports Win7, 32/64bit)
Updated On: 07/27/2012
اندازه فایل: 10.5 MB
KX-TA824 v3.1.1 Upgrade (Includes Upgrade Technote)
Updated On: 07/27/2012
اندازه فایل: 425 kB
KX-TAW848 PC Maintenance Console USB Drivers
Updated On: 07/26/2012
اندازه فایل: 104 kB
KX-TDA50(G) v6.0100 MPR SD Files
Updated On: 06/20/2014
اندازه فایل: 4.25 MB
KX-TVA200 v3.15 Firmware Upgrade (Supports Email Notification Over TLS)
Updated On: 05/19/2015
اندازه فایل: 2.51 MB
KX-TVA50 v3.15 Firmware Upgrade (Supports Email Notification Over TLS)
Updated On: 05/19/2015
اندازه فایل: 2.52 MB
VoIP Test Tool
Updated On: 07/27/2012
اندازه فایل: 5.09 MB