بستن

گزارشگیری و داشبورد مرکز تلفن Yeastar

داشبورد Yeastar

 

همانطور که مطلع هستید مرکز تلفن Yeastar نیز مبتنی براستریسک می باشد و توسط سرویس مدیریت و تحلیل تماسهای تلفنی پشتیبانی می شود.

شما به راحتی در عرض چند دقیقه می توانید مرکز تلفنی یستار خود را به داشبورد و گزارشات متنوع مجهز کنید.

مراکز تلفن یستار Yeastar  پشتیبانی شده عبارتند از :

  • MyPBX SOHO
  • MyPBX Standard
  • MyPBX U100
  • MyPBX U200
  • MyPBX U300
  • MyPBX U5 Series
  • MyPBX S Series

 شاید به مطالب زیر نیز علاقه مند باشید
Read more:
سانترال آوایا IP Office 406

  Avaya IP Office 406 Configuration collector software Set IP Address     IP address of IP office unit Port     2300 User   ...

Close