بستن

تعرفه ها – سرویس گزارش گیری سانترال/مرکز تماس ابری

تعرفه ها در سرویس گزارشگیری و تحلیل تماسهای تلفنی بر اساس تعداد پورت می باشد.
 تعداد پورت یعنی جمع کل داخلی های دستگاه سانترال یا مرکز تماس شما + جمع کل خطوط شهری شما
وقتی تعداد پورت شما مشخص شد پلانی که مناسب شما می باشد را از لیست زیر می توانید انتخاب کنید.
تعرفه های سرویس گزارش گیری سانترال

“برای استعلام قیمت پورت های بیشتر با شرکت تماس حاصل فرمایید”             

برای روشن شدن بهتر شیوه محاسبه تعداد پورتها برای شما چند مثال می زنیم.
مثال ۱ :
فرض کنیم شما یک سانترال پاناسونیک دارید که ۶ داخلی دارد  و ۴ خط شهری آنالوگ
 تعداد داخلی = 6
تعداد خط شهری = 4
جمع کل = 10 پورت
 خوب پایین ترین پلان ۱۶ پورت می باشد و شما می توانید با خرید آن از سرویس گزارش گیری از سانترال استفاده کنید.
مثال ۲:
فرض کنیم شما یک سانترال پاناسونیک دارید که ۴۰ داخلی دارد و ۱۰ خط شهری و یک خط ۵ رقمی  E1
تعداد داخلی = 40
تعداد خط شهری = 10 خط آنالوگ + ۳۰ کانال ای وان ( هر لینک E1  باید ۳۰ پورت محاسبه شود )
جمع کل = 80 پورت
خوب با توجه به تعداد کل پورتها مناسب ترین پلان ۹۶ پورت می باشد.
مثال ۳:
فرض کنیم شما یک الستیکس دارید که ۳۰ داخلی دارد و یک سیپ ترانک از مخابرات دارید با ۳۰ کانال همزمان
تعداد داخلی = 30
تعداد خط شهری = 30 کانال سیپ
جمع کل = 60
خوب با توجه به تعداد کل پورتها مناسب ترین پلان ۶۴ پورت می باشد.